แผนงาน Proposal

บริการด้านเทคนิค

OCP เราพร้อมจัดส่งฝ่ายเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์และมีประสบการณ์จริงหน้างาน ตรงตามผลิตภัณฑ์ เพื่อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลลัพท์สูงสุด

ติดต่อ  E-mail : service@ocp.co.th

Call center : 02-509-0009

การผลิตและจัดส่ง

OCP เราได้พัฒนาการผลิตสินค้า การจัดเก็บ และการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับทุกๆ ปัจจัย เพื่อเป้าหมายที่จะส่งสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้า ตามเวลานัดหมาย

การประดิษฐ์และพัฒนาร่วมกับลูกค้า

OCP พร้อมร่วมพัฒนา สินค้ากลุ่มพิเศษตามความคิดสร้างสรรที่สอดคล้องกับสินค้า และความชำนาญของบริษัทฯ เพื่อให้ได้สินค้านวัตกรรมใหม่ของลูกค้า