กลุ่มมอร์ท่าสำเร็จ

M201-M207
Code Product Name Product Type Usage Main Function Component Package size Thinner
• M201 MEATA  super mortar

อีพ๊อคซี่มอร์ท่าสำเร็จงานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นชนิดมีสีในตัว

งานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นอีพ๊อกซี่รับน้ำหนัก (สำเร็จรูป) ปรับหลุม ปาดสร้างแผ่นพื้นชั้นกลาง (มีสีในตัว) 3 package 6.25 kg / set 25 kg / set ไม่ใช้
• M202 MEATA  super mortar FC

อีพ๊อคซี่มอร์ท่าสำเร็จงานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นชนิดแห้งเร็ว

งานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นอีพ๊อกซี่รับน้ำหนัก (สำเร็จรูป) ปรับหลุม ปาดสร้างแผ่นพื้นชั้นกลาง (ชนิดแห้งเร็ว) 3 package 30 kg / set ไม่ใช้
• M203 MEATA  mortar HB1000

อีพ๊อคซี่มอร์ท่ามาตรฐาน งานปาดพื้นผสมทรายแก้ว

งานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นอีพ๊อกซี่รับน้ำหนัก ปรับหลุม ปาดสร้างแผ่นพื้นชั้นกลาง 2 package 30 kg / set ทินเนอร์เบอร์ 3A
• M204 MEATA mortar HB 2000

อีพ๊อคซี่มอร์ท่าสูตรผสมน้ำ สำหรับงานบล็อกความชื้นแรงดันปกติ

งานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นอีพ๊อกซี่กันความชื้น ปาดสร้างแผ่นพื้นชั้นแรก 3 package 24.5 kg/set ไม่ใช้
• M205 MEATA  pu-screed MF

พียูกรีตสำเร็จงานปาดพื้น ผิวเรียบ สำหรับห้องครัวและพื้นที่ผลิตที่มีความชื้นและน้ำ

งานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นพียูกรีต รับน้ำหนัก ปรับหลุม ปาดสร้างแผ่นพื้น 4-5 มม. 3 package 20 kg/ set ไม่ใช้
• M206 MEATA  pu-screed HF

พียูกรีตสำเร็จงานปาดพื้น ผิวหยาบสำหรับพื้นที่ห้องเย็น

งานซ่อมและสร้างแผ่นพื้นพียูกรีต รับน้ำหนัก ปรับหลุม ปาดสร้างแผ่นพื้น 8-9 มม. 3 package 30 kg/ set ไม่ใช้
• M207 MEATA injection mortar

อีพ๊อคซี่แห้งเร็วงานเสียบเหล็กและงานยิงอัดเพิ่มแรงยึดเกาะโครงสร้างร้าว

งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตร้าว ยิงอัดเข้าแนวคอนกรีตร้าว 2 package 3 kg/set ไม่ใช้