กลุ่มสีย้อมไม้

M401-M408
Code Product Name Product Type Usage Main Function Component Package size Thinner
• M401 MEATA wood primecoat

น้ำยารองพื้นกันยางไม้สูตรน้ำ

งานเคลือบไม้ ทารองพื้น 1 package 1 lite 5 lites น้ำสะอาด
• M402 MEATA wood tissue

เยื้อไม้สำเร็จ เติมเนื้อไม้สูตรน้ำ

งานเคลือบไม้ เสริมเนื้อไม้ 1 package 0.5 kg น้ำสะอาด
• M403 MEATA wood filler no1

ครีมเหลวโป้วเก็บ รูเสี้ยนไม้สูตรน้ำ

งานเคลือบไม้ โป้วแต่งละเอียด 1 package 0.8 kg 4 kg น้ำสะอาด
• M404 MEATA wood filler no3

ครีมข้นโป้วเก็บรอยแตกร้าวไม้สูตรน้ำ

งานเคลือบไม้ โป้วแต่งงานหยาบ 1 package 0.8 kg 4 kg น้ำสะอาด
• M405 MEATA wood stain

สีย้อมเนื้อไม้สูตรน้ำ

งานเคลือบไม้พื้น งานเคลือบไม้ 1 package 1 lite 5 lites น้ำสะอาด
• M406 MEATA decking stain

สีย้อมเนื้อไม้งานพื้นสูตรน้ำ

งานเคลือบไม้ ทาย้อมสีไม้ชั้นบน 1 package 1 lite 5 lites น้ำสะอาด
• M407 MEATA wood innovathane

โพลีเมอร์เคลือบใสงานไม้สูตรน้ำ

งานเคลือบไม้ ทาเคลือบใสไม้ชั้นบน 1 package 1 lite 5 lites น้ำสะอาด
• M408 MEATA wood lacquer

แลกเกอร์สีย้อมไม้

งานเคลือบไม้ ทาย้อมสีไม้ 1 package 1 lite 5 lites น้ำสะอาด