กลุ่มงานกันซึม

M601-M608
Code Product  Name Product Type Usage  Main Function Component Package size Thinner
• M601 MEATA cement plus

น้ำยาผสมซีเมนต์หล่อกันซึม

งานเทหล่อบ่อซีเมนต์ ผสมปูนก่อนเท 1 package 10 lites/pal

20 lites/pal

ไม่ใช้
• M602 MEATA water pack

โพลีเมอร์โครงสร้างผลึกกันน้ำ

งานป้องกันความชื้นใต้ดิน พ่นเคลือบโครงสร้าง

ก่อนเทปูนทับหน้า

1 package 10 lites/pal

20 lites/pal

ไม่ใช้
• M603 MEATA super sealplus

โพลีเมอร์ทารองพื้นงานกันซึม

งานกันซึมดาดฟ้า ทารองพื้น 1 package 1 us gallon

9.46 lites/pal

ไม่ใช้
• M604 MEATA elastic filler

ครีมโป้วเกรดยืดหยุ่นพิเศษงานกันซึม

งานกันซึม ยิงอุดโป้วแนวร้าว 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

ไม่ใช้
• M605 MEATA roof sealer

สีทากันซึมแนวดิ่ง

งานกันซึมแนวดิ่ง ทาทับหน้า 1 package 1 us gallon

9.46 lites/pal

น้ำสะอาด
• M606 MEATA roof mat

พียูสังเคราะห์ทับหน้างานกันซึม

ดาดฟ้า

งานกันซึมดาดฟ้า ทาทับหน้า 1 package 9.46 lites/pal

18.92 lites/pal

น้ำสะอาด
• M607 MEATA morethane

พียูทับหน้างานกันซึม

งานกันซึมดาดฟ้า ทาทับหน้า 1 package ไม่ใช้
• M608 MEATA polycement

โพลีเมอร์กันซึมชนิดผสมคอนกรีต

งานฉาบกันซึมห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง และงานดาดฟ้า ฉาบทับหน้า 2 package ไม่ใช้