กลุ่มสีพ่นเฟอร์นิเจอร์

M701-M710
Code Product  Name Product Type Usage  Main Function Component Package size Thinner
• M701 MEATA innovathane-primecoat

โพลีเมอร์ทารองพื้นงานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ รองพื้น 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M702 MEATA innovathane-primezinc

โพลีเมอร์ทารองพื้นงานพ่นกันสนิมเหล็ก สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์

เหล็ก

รองพื้น 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M703 MEATA innovathane-Clearcoat(gloss)

พียูสังเคราะห์เคลือบใสชนิดเงา สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M704 MEATA innovathane-Clearcoat(matt)

พียูสังเคราะห์เคลือบใสชนิดด้าน สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M705 MEATA innovathane-filmcolor(gloss)

สีพียูสังเคราะห์โปรงแสงชนิดเงา สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M706 MEATA innovathane-filmcolor(matt)

สีพียูสังเคราะห์โปรงแสงชนิดด้าน สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M707 MEATA innovathane-topcoat(gloss)

สีพียูสังเคราะห์ชนิดเงา สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M708 MEATA innovathane-topcoat(matt)

สีพียูสังเคราะห์ชนิดด้าน สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์ เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M709 MEATA innovathane-topguard

(semi-gloss)

สีพียูสังเคราะห์กันสนิมชนิดกึ่งเงา สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์

เหล็ก

เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8

• M710 MEATA innovathane-topguard(matt)

สีพียูสังเคราะห์กันสนิมชนิดด้าน สูตรน้ำ

งานสีเฟอร์นิเจอร์

เหล็ก

เคลือบทับหน้า 1 package ¼ us gallon

1 us gallon

Aquadiluent

No 8